Privatlivspolitik

Sidst redigeret: 2024-02-11 15:58:47

Alle medarbejdere i Syddjurs Kommune skal identificere sig ved brug af personlige identifikationsmidler. Til at administrere din erhvervsidentitet bruger vi systemet OS2faktor.
Nedenfor kan du læse om, hvordan dine persondata behandles i OS2faktor.

Omfang af data der behandles
Der behandles følgende persondata i OS2faktor:

    ·     Navn
    ·     Cpr-nummer
    ·     Transaktionsdata (Logs)

OS2faktor registrerer alene oplysninger som er nødvendige til at understøtte administrationen af din erhvervsidentitet. Transaktionsdata (Logs) gemmes i op til 13 måneder.

Formål og retsgrundlag
Formålet med behandlingen af personoplysninger, er administration og anvendelse af din erhvervsidentitet til at kunne tilgå digitale tjenester.Retsgrundlaget følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og databeskyttelseslovens §11, stk. 1 og §12.

Videregivelse af persondata
Dine persondata i OS2faktor videregives som udgangspunkt ikke. I sjældne tilfælde vil der dog være situationer, hvor det følger af lovgivningen, at vi er forpligtede til at videregive oplysningerne til andre offentlige myndigheder, institutioner med flere.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig, herunder bl.a.:

    ·     Ret til at se de oplysninger, som vi behandler om dig (indsigtsret)
    ·     Ret til sletning
    ·     Ret til berigtigelse (rettelse)
    ·     Ret til indsigelse mod behandling af dine personoplysninger
    ·     Ret til at klage til Datatilsynet

Kontaktoplysninger
Syddjurs Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger her: Kontakt, hjælp og selvbetjening - Syddjurs Kommune

Hvis du har spørgsmål til brugen af din erhvervsidentitet eller OS2faktor kan du kontakte It og Digitalisering.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver: Databeskyttelse - Syddjurs Kommune

Mere information
Du finder mere information om hvordan kommunen behandler dine persondata i ansættelsesbrevet og på ’Mit job’ på Medarbejderportalen.